Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žlùgtas
Reikšmė:
šulė, kubilas skalbiniams merkti, šutinti, žlugtuvas; skalbinių šutinimas, skalbimas; pamerkti skalbti drabužiai, skalbiniai
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. жлу́кта (bev. gim.) ‘šulė, statinė, kubilas skalbiniams pamerkti (šutinti) šarme; girtuoklis, -ė, gėrūnas’ (trm.), plg. MC 164; БРС 267; taip pat vksm. жлу́кціць ‘virinti šarme, žlugti, žluginti, užpilti šarmu; plempti, maukti, žliaugti’ MC 86, БРС 267, вы́жлукціць ‘išmaukti’ ДС II 41, 43, БРС 167 (taip pat ‘išvirinti šarme, išžluginti’ ir kt. Plg. r. trm. жлу́кто (жлу́кта, жлукт) ‘tokia šulė, kubilas skalbiniams (šutinti, skalbti)’ (su prk. reikšmėmis), ukr. (džn.) жлу́кто ‘statinė, skobtinė šulaitė be dugno (žlugtui žlugti)’; lenkų rytinėse tarmėse żłukta, żłukto ‘statinė su kojomis skalbiniams merkti, skalbti’ SJP VIII 712, Otrembskis JP XVI 84, GJL I 69 t., Zdancevičius LP VIII 351, ypač ZPSS 292, 304, dar žr. Jablonskis LŽ 269 t., 351. Iš lie. žlùgtas (žlùktas) ‘šulė, kubilas skalbiniams merkti, šutinti, žlugtuvas; skalbinių šutinimas, skalbimas; pamerkti skalbti drabužiai, skalbiniai’ ar, kadangi slavų žodis galėtų būti senas skolinys, iš žlaũgtas (žlaũktas), dabar šnektose dar turinčio reikšmę ‘aludaris kubilas, girinė’ (= la. zlaukts ‘t. р.; tinginys’). Dėl slavų žodžių ir jų lietuviškumo žr. Būga RR I 320 t., II 685–688, III 641; dar plg. Fasmeris ЭСРЯ II 58.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 60
Antraštė:
žlùgtas
Straipsnelis:
[Recenzuojamas A. Rek̡ēnos Latgalos latvių šnektų rinkinys, kuriame esama ir etimologijų]. Br. (taip pat ir rusų šnektų) жлукта lie. kalbininkai (E. Grinaveckienė, J. Laučiūtė, V. Urbutis, A. Sabaliauskas) laiko lituanizmu, o A. Rek̡ēna mano, kad čia tam tikru mastu yra prisidėjusios ir latvių šnektos. Visgi šio žodžio fonetika rodo, kad tai daugiau siejasi su lie. žlùgtas, žlùgtis negu su la. zlukts.
Šaltinis:
Vitkauskas 1977, 390

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas