Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žúolis
Straipsnelis:
žr. žalga
Šaltinis:
Solta 1960, 314
Antraštė:
žúolis
Straipsnelis:
[Ide. liežuvio užpakalinių pakitimas į frikatyvinius ir afrikatas armėnų kalboje poziciškai sąlygotas tik * atveju, kuris neintervokalinėje pozicijoje perėjo į j afrikatą, o intervokalinėje pozicijoje – į z spirantą. Kitais atvejais pakitimai įvyksta nepriklausomai nuo pozicijos ir duoda tą patį refleksą, t. y. * atsispindi kaip s, *̑ – kaip c]. Ide. *g̑- > arm. j: *̑- > joł ‘ilga lazda, kartis; kamienas; odos juosta’ [plg. s. i. halá- ‘plūgas’ (pirminė – ‘šaka’), lie. žúolis ‘lazda, kamienas’ (*̑̄li)].
Šaltinis:
Джаукян 1982, 52
Antraštė:
žúolis
Reikšmė:
dickes Stück Holz, Baumstamm
Straipsnelis:
žr. ąžuolas
Šaltinis:
Blažek 2001b 33–34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas