Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žvel̃gti
Straipsnelis:
Gr. θέαγω ‘apkerėti, pakeisti arba paralyžuoti burtais’ iš kur ‘apgauti’ […]. Etimologija nežinoma. Kaip nurodo Friskas, ypač prisimenama lie. žvelgiù turint omeny blogą žvilgsnį (de Saussure, MSL 8, 443) arba dar germ., s. ang. dolg, s. v. a. tol ‘žaizda’ atitinkamai ‘smūgis’, plg. Havers, IF 28, 1911, 190–194.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 427
Antraštė:
žvel̃gti
Straipsnelis:
E. Frenkelio žodyno lie. žvel̃gti 2⁰, žvilgė́ti ‘blichen, hinschaven’ giminiški tik su sl. kalbų žodžiais, reiškiančiais ‘veidrodis’: le. zwierciadlo ir slovk. trm. zveredlo, dźveradlo (liter. kalbos zrkadlo) [pastarųjų sl. žodžių priebalsis v signalizuoja, kad jie sietini ne su zьrěti ‘sehen’, o su mūsų aptariamaisiais lietuviškaisiais]. Priebalsis v iškrenta, g > k: r. trm. zérkat’ iš to zérkalo ‘Spiegel’), s.-kr. ~ zrcati bei slov. zrcalo, č. zrcadlo ‘Spiegel’). Sl. kalbose fiksuojamas ir *zvьrkati, kuris nuo žvilgė́ti skiriasi r ir k (vietoj lie. l ir g). Tai nėra labai svarus argumentas (r įsivestas iš zьrěti).
Šaltinis:
Machek 1966, 174
Antraštė:
žvel̃gti
Straipsnelis:
žr. žvengti
Šaltinis:
Лучыц-Федарэц 2003, 296

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas