Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žveñgelis
Straipsnelis:
Esama [germanizmų variantų] su priebalsiais š ir ž, pavyzdžiui: […] šveñgelis ‘vežimo branito pavadinimas’ (Klp., Šlu) ir žveñgelis (Vgr., Akm, Žml), plg. n. v. a. Schwengel ‘prietaisas, kuris siūbuoja, virpa, sukasi’, v. v. ž. swẹngel, n. nl. zwengel (Kluge, Etym. Wörterbuch deutsch. Spr., 17 Aufl., 1957). Pr. vok. kalboje taip pat būta žodžių su š bei ž, plg. brūšə, brūžə ‘šėlti, ūžti, šniokšti’ (Ziesemer, Preußisches Wrtb., 1935–44, 845); Pr. vok. ž. brọ̄šər, brāžer (Klp), Bratscher ‘plepys, pagyrūnas’ (Ziesemer, t. p., 766). […] [159] į lie. kalbą [skoliniai su š, ž] galėjo patekti iš Pr. vok. tarmių.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 158–159

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas