Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žymė
Straipsnelis:
žr. ženklas
Šaltinis:
Buck 1949, 915
Antraštė:
žymė
Straipsnelis:
Neįtikimos ar klaidingos K. Liukkoneno siūlomos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. himo ‘lust, longing’ ~ žymė; semantiškai neįtikima […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 183
Antraštė:
žymė
Straipsnelis:
žr. ašvienis
Šaltinis:
Vaba 2001, 169–170
Antraštė:
žymė̃
Straipsnelis:
[Svarstomi ankstyvieji ide.-uraliečių kalbų kontaktai, prasidėję prauraliečių epochoje.] Ankstyvieji Pabaltijo finų *imeš > suom. ihme ʻчудоʼ : bl. *žīm- > lie. žymė̃, dar plg. s. isl. kyn ʻчудоʼ arba lie. žinià, kilę iš tos pačios ide. šaknies *ǵneh₃- ʻзнатьʼ.
Šaltinis:
Койвулехто 1988-1996 (1997), 162

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas