Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
-dė́jas
Straipsnelis:
Lie. -dė́jas (pvz., gera-dė́jas, pikta-dė́jas) turėjo įtakos (pod wpływem) slaviški žodžiai: sl. *dějь ‘veikėjas, darytojas, auctor’, bažn. ДѢИ m. ‘t. p.’, r. iš bažn. дей ‘t. p.’. Tai nomina agentis su priesaga -jь iš sl. *děti dedʼa.
Šaltinis:
SłPr III, 128

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas