Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
-saja
Straipsnelis:
Lie. -saja (ãtsaja ir pan.), la. sēja 'ryšys, saitas', dakų-rumunų saiá 'žymintis siūlas, daigstas' ir t. t. turėtų būti lyginami su s. i. syáti 'bindet', av. hā(y)- 'surišti, užrišti', het. išḫiia-, išḫāi-; luv. ḫišḫiia- 'surišti'. Bl. ir dakų-rumunų žodžiai < ide. *sē(i)-, *sī- 'sieti, rišti'.
Šaltinis:
Radulescu 1981, 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas