Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
-skùsti
Straipsnelis:
Gr. σκύζομαι ‘murmėti prieš, bambėti; kriuksėti’ [...]. Etimologija neaiški. Jau seniai gretinama su lie. (pra)skundù, -skùsti ir t.t., la. skaudùs ‘liūdnas’, skundu ‘būti nepalankiam, priešiškam’, plg. Pokorny 955. Jei gr. σκύζω iš pat pradžių reiškė ‘kriuksėti’, tai jis gali remtisonomatopėja.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1023

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas