Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
-ýtis
Straipsnelis:
Derksenas Sauliaus Ambrazo knygos „Daiktavardžių darybos raida II: Lietuvių kalbos vardažodiniai vediniai“ (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, 352 p.) recenzijoje teigia, kad Ambrazas diftongams nerekonstruoja nei ilgumų, nei laringalų skiemens akūtinei priegaidei paaiškinti. Todėl Ambrazo darbe randama *īt-i̯o- šalia *oit-i̯o- (196, 202) kaip sufiksų -ýtis ir -áitis praformos.
Šaltinis:
Derksen 2002b, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas