Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Krempė
Straipsnelis:
Iš praformos bl. *Krampas kildintini vietovardžiai Latvijoje Krampas f. pl., greta Krampi m. pl., Krampju kalns, Krampju-lāma ir kt.; Lietuvoje plg. (su kitu balsių kaitos laipsniu) Krempė. Tai pačiai žodžių grupei E. Fraenkelis ir J. Endzelynas priskiria germanų kalbose be kitų ir veiksmažodį s. v. a. hrimfan ‘rümpfen, krümmen’ bei adj. s. ang. ge-hrumpen ‘runzelig’ (LEW 293).
Šaltinis:
Schall 1966, 19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas