Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
Nerevė
Reikšmė:
deivės vardas
Straipsnelis:
Nerevė – deivės vardas, plg. kalnas. 1-oji lentelė: svarbiausiųjų pre-indoeuropiečių šaknų apžvalga [325] […] B. Tipas: priebalsis-balsis-priebalsis [326] […]: *N-R- ‘ertmė, upės vaga’ (apie šios šaknies ne ide. kilmę dar žr. tolesnes diskusijas: Musu Lumini din depărtări. … Bucharest 1981, 184). Dievų vardai Nereus, Nireus, dievo vardas Nerevė – lietuvių pasakų jūros deivė; upių pavadinimai Naro(n), šiandien Neretva, Narena.
Šaltinis:
Paliga 1989, 325–327

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas