Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãšutas
Reikšmė:
arklio uodegos plaukai
Straipsnelis:
žr. ankštas
Šaltinis:
Smoczyński 1987b, 358–360

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas