Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ažnas
Reikšmė:
true, genuine, pure
Straipsnelis:
Pasak R. Antillos (Proto-Indo-European *aǵ-, Amsterdam, Benjamins, spausdinamas), lie. ažnas ‘true, genuine, pure’ yra vienintelis ide. šaknies *ag̑- reliktas baltų-slavų kalbose.
Šaltinis:
Orr 2000a, 310
Antraštė:
ãžnas
Reikšmė:
собственный, своеобразный; настоящий, подлинный
Straipsnelis:
[Aptariami ide. šaknies *gʷhen-, baltų-slavų kalbose įgijusios reikšmę ʻгнать, гонятьʼ, atitikmenys, matant galimus ide. abliauto refleksus Pabaltijo finų leksikoje. Šaknis *aǵ-, plačiai paplitusi kitose ide. kalbose, manoma, buvo prarasta baltų kalbose, tačiau jos semantinis spektras yra lie. vksm. gìnti ʻзащищать, оборонять, отстаивать, запрещатьʼ / giñti ʻгнатьʼ ir rus. гнать.] Tačiau *aǵ- refleksu baltų kalbose galima laikyti bdv. ãžnas ʻсобственный, своеобразный; настоящий, подлинныйʼ. Lie. ãžnas turi kanoninę ide. formą, kaip ir jo sinonimai – glosos lie. tìkras, ýnas, grū̃dnas, taip pat ir lie. grýnas. *-ro- /*-no- priesagos yra tematizuoti heteroklitinių *-r- /*-n- variantai. Dėl ryšio su *aǵ- gretintina gr. agṓn ʻгонкиʼ ir aga ʻоченьʼ. Lie. ãžnas turi pakankamai archajišką formą *aǵ-n-o-s, su tikėtina reikšme ʻpriklausantis savo grupeiʼ (plg. paralelų *swe-dhE-os > gr. éthos ʻобычайʼ → éthnos ʻотряд, племяʼ, taip pat plg. lot. genuīnas ʻнастоящий, подлинныйʼ). žr. ginti
Šaltinis:
Анттила 1988-1996 (1997), 114—115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas