Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
abejodas
Reikšmė:
abejopas, dvejopas
Straipsnelis:
Lie. abejodas ‘abejopas, dvejopas’ < la. abējāds, tarm. ir abejâds: abejodas, aabejads, a…; atskiruose straipsniuose dar yra reguliarus įprastinis šalia tokių bdvr. prieveiksmis su -ai: abejodaiabejadi… ir abstraktas su -umas: abejodumasabejadums, divdůmiba…; reikšmė ‘abejingas’ (LKŽ iškelta į pirmąją vietą) nėra patikima – ji tesiremia iš dalies klaidingu lenkišku vertimu; be Miežinio žodyno, dar sykį LKŽ cituojama iš vėlyvesniosios spaudos (rš.); dėl abejodas (ir abejodumas) latviškumo jau JablR IV 45.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 18-19

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas