Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãbrė
Straipsnelis:
Lie. trm. ãbrė (àbrė, abrà) ‘duonkubilis’, daugiausia vartojamas prie Latvijos sienos šalia dúonkubilis ir dúonkepis, nėra indigenus žodis (pace, Būga RR I 305; III 298, Endzelynas ME I 6, Fraenkel 1, Karulis I 54t.), bet skolinys iš la. abra ‘duonkubilis’.
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 6

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas