Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
abudu
Straipsnelis:
[Straipsnyje kalbama apie het.-luv. kolektyvinius skaitvardžius.] Archajiškas yra kolektyvinių skaitvardžių priesaginių formų įvairumas, bruožas [184], kuris yra bendras het.-luv. ir bl.-sl. kalboms (plg. šias likų ir bl.-sl. izoglosas: lik. ubu[… ], kbi-: lie. *abù-du-, luž. ž. hoběj dwa ‘abu’, t. y. ‘abu-du’; plg. Fraenkel LEW, 1, Фасмер ЭСРЯ III, 96).
Šaltinis:
Shevoroshkin 1979, 184–185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas