Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ada
Reikšmė:
oda, plėv(el)ė
Straipsnelis:
Lie. ada ‘oda, plėv(el)ė’ < la. āda : adaáda, pléve yra leksikos skolinys, kurį į savo žodyną buvo įdėjęs ir Būga bei nurodęs du jo šaltinius – Bretkūną [netiesiogiai] ir Miežinį. Tuo metu óda, (odà) nebuvo visuotinai pažįstamas žodis. Jablonskis, recenzavęs žodyną, tarp žodžių paimtų iš latvių kalbos nurodė ir „ada (lie. oda)“.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas