Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
adalniai
Straipsnelis:
[...] pasikeitė pačių slavizmų leksinė sudėtis. Kai kurie žodžiai, patekę į raštus, toliau nebeplito, plg. abrisas ‘atvaizdas, Bild, Abbildung’ ← le. obrys, adalniai ‘atskirai, раздельно’ ← br. отдельно.
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas