Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
adyna
Straipsnelis:
Lie. adyna (anksčiau įprastas žodis), šalia gadynė ‘amžius, periodas’, < br. hodzína ‘valanda, laikas’, plg. s. sl. godina ir t.t.
Šaltinis:
Buck 1949, 1001
Antraštė:
adyna
Reikšmė:
valanda
Straipsnelis:
[Aptariamas 1647 ir 1674 m. Ewangelie polskie y litewskie žodynas]. Slavizmas adyna į mūsų pirmuosius raštus pateko iš baltarusiškojo kanceliarinės kalbos varianto (žr. Zinkevičius 1988, 134), tačiau rytiniame lietuviškų raštų variante šis skolinys nebuvo itin paplitęs. Rytietiška šio slavizmo forma yra volunda. Skolinys buvo paplitęs mažiau ar dažniau viduriniu raštų variantu parašytuose tekstuose.
Šaltinis:
Lučinskienė 2005, 57–58

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas