Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aižýti
Reikšmė:
lukštenti, gliaudyti
Straipsnelis:
žr. aižėti
Šaltinis:
Ritter 1975, 191–194
Antraštė:
aižýti
Reikšmė:
lukštenti, gliaudyti, laupyti
Straipsnelis:
Jeigu mes turim slov. ježíti, ježím ‘aižyti, laupyti’ ir lie. aižýti, iẽžti ‘лущить (aižyti, laupyti)’, áižėti ‘būti išaižytam’, tai lieka atviras klausimas, kada ir kokiame slavų dialekte rasim panašų žodį, papildantį šią leksinę paralelę. Lyginimas, pavyzdžiui, slov. ožânec ‘laukinis česnakas, Teucrium scordium’ su lie. gė́da ‘стыд, позор’ per s. le. żadny‘bjaurus’, żadać się ‘bjaurėtis’, slov. žadny ‘bjaurus’ (iš *gēd-) mums rodosi patikimesnis negu tiesioginis minėtų slov. ir lie. žodžių siejimas.
Šaltinis:
Безлай 1977, 16
Antraštė:
aižýti
Reikšmė:
lukštenti, gliaudyti, laupyti
Straipsnelis:
Pr. eyswo ‘žaizda’ baltiškieji atitikmenys neturi -v-, plg. lie. áiža ‘plyšys’, ‘įskilimas’, áižena, aižýti, áižėti, bet ir ìžti (plg. lie. ižà, ìžas, yžė), ei̇̃žti, iẽžti; la. aĩza ‘plyšys’, ieza, ī̆ze, ìeze ‘lede įskilimas’ ir kt. (šios šaknies žodžiai susiję reikšmėmis ‘žemumas ar vandens reljefas’ ir ‘liga’).
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 22-23
Antraštė:
aižyti
Straipsnelis:
žr. eižti
Šaltinis:
Machek 1966, 168–169
Antraštė:
aižýti
Straipsnelis:
žr. iežti
Šaltinis:
Варбот 1974, 47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas