Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ai̇̃gara, ai̇̃garas
Reikšmė:
šapas
Straipsnelis:
Lie. ai̇̃g-ara, ai̇̃g-aras ‘šapas’ (sutinkamas tik vak. Lietuvoje) gali giminiuotis su pr. *aigulō ‘adata’ (pastarasis taisytas iš pr. *ayculo ‘t. p.’); dėl priesagų santykio plg. lie. kaũk-ar-as: kaũk-ur-as; gùm-ur-as: gùm-ul-as. Semantiniu požiūriu pr. *aigulō ‘adata’ : lie. ai̇̃g-ara ‘šapas’ galima lyginti su le. igla ‘adata’: ‘(eglės, pušies) spyglys’, r. игла ‘t. p.’; jeigu pirmykštė reikšmė čia yra ne adata.
Šaltinis:
Mažiulis 1966a, 101–102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas