Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aistis
Straipsnelis:
[Recenzuojama E. Bojtáro knyga Foreword to the Past. A Cultural History of the Baltic People, Budapest, New York, 1999.] Nepritariama E. Bojtáro nuomonei pritarti nevykusiam A. Gāterio mėginimui gentivardžio aisčiai kamieną aist- skaidyti a-ist-; atseit priesagos -ist- vedinys iš šaknies, reiškusios vandenį.
Šaltinis:
Stundžia 2000, 115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas