Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áiti-varas
Reikšmė:
aitvaras
Straipsnelis:
Evaldas Lidenas (E. Lidén, Rocznik Slawistyczny 1911, V, 256; Finnisch-ugrische Forschungen, XXV, Anzeiger 139; E. Lidén, Ordstudier, Göteborg, 1937, 123, išn. 3) prasl. jata gretina su suom. aitta ‘narvas, jauja’, lie. áiti-varas ir mãno, kad prasl. jata < *oitā [296]. Suom. leksemą aitta, kuri turi tikslius atitikmenis estų ir lyvių kalboje (žr. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 1942, LXXXV, 30 ir 43), Lidenas laikė baltizmu. Taip galvoja ir K. Būga su J. Kalima bei jiems atsargiai pritaria Y. H. Toivonenas. Deja, lie. áiti-varas, áitvaras, eitvaras, eičvaras ‘mitinė būtybė, kraunanti turtą tam, pas ką gyvena’ (le. trm. atwor, oćwiara ‘t. p.’) yra vėlyvasis skolinys iš vok. kalbos, plg. paplitusį v. trm. otivaro, odevaro, oidebar, otfer. Tiesa, šie vok. daiktavardžiai reiškia ‘gandras’. Tačiau iš daugelio vietų žinomas tikėjimas, kad gandras atneša laimę – taip manė ir senieji vokiečiai (žr.: Kluge-Mitzka EWD, 1957¹⁷, 7). Visa tai netrukdo lie. áitvaras laikyti kilusiu iš vok. kalbos.
Šaltinis:
Moszyński 1957, 296–297

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas