Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áitra
Reikšmė:
karštis, ugnis
Straipsnelis:
žr. aisus
Šaltinis:
Karaliūnas 1992b, 217–221
Antraštė:
aitrà
Reikšmė:
kartumas
Straipsnelis:
Pr. žodžio aytegenis ‘genys’ pirmoji dalis ayte- ir s. i. ḗta-, av. aēta turi atitikmenų rytų baltuose; atsižvelgiant, kad i.-iran. žodžiai yra kilę iš šaknies *ai- ‘deginti’, prie jų galima būtų priskirti lie. aitrà ‘kartumas’, aitrùs, ai̇̃tris, aitrė́ti (LKŽ I, 44–45), la. ãtrs, lie. trm. átrus lieka abejotinas (darybą žr. Skardžius, Lietuvių kalbos žodžių daryba, Vilnius, 1941, 301–302).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas