Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áitrinti
Straipsnelis:
S. sl. ob-ętriti ‘ardere facere’, le. jątrzyć, jątrzyć się, č. jitřiti ‘pykinti, jaudinti, kurstyti’. Žodis pasidarytas kontaminacijos būdu. Jo pagrindą sudarė veiksmažodis, susijęs su lie. áitrinti (ai̇̃trinti), aitrė́ti [133], aitrė́ja. Senuosiuose raštuose taip pat vartojama forma eitrinti. Kai sl. veiksmažodis, atitinkantis lie. áitrinti, buvo vartojamas perkeltine reikšme, jis patyrė žodžio *j-ętro (s. sl. jętro ‘hepar’, č. játra pl. neutr. ‘kepenys’) įtaką.
Šaltinis:
Otrębski 1949

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas