Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aitrùs
Straipsnelis:
Lie. aitrùs (dial. átrus) ir s. bažn. sl. jadъ ‘poison’ = ‘nuodas’ (galbūt ir jazъ ‘skarp’ = ‘aštrus’) yra bl.-sl. inovacijos [kitose ide. kalbose giminiškų žodžių nėra arba jie semantiškai visiškai skirtingi].
Šaltinis:
Robinson 1983, 247
Antraštė:
aitrùs
Reikšmė:
kartus, skausmingas, aštrus
Straipsnelis:
Paprastai fizinių reiškinių pavadinimai nedaromi nusižiūrėjus į psichinius ar fiziologinius reiškinius, todėl turėdami galvoje pirminę pateiktų leksemų reikšmę (le. trm. jątrzyć się ‘rusenti’, ukr. jatrýty ohónь ‘uždegti ugnį’, jatrjányj ‘smarkiai liepsnojanti (ugnis)’, s. bažn. sl. obętriti ‘uždegti’, obętriti sę ‘būti uždegamam’), galime pastarąsias laikyti giminiškomis [298]. Čia susiduriame su išvestine ide. šaknimi (panašiai laiko ir Pokornas – IEW, 17) *int- (analogiška *indh-), kuri yra nulinio redukuoto šaknies *ait-(cf. *aidh-) laipsnio, turinčio infiksą. Šia šaknimi remiasi ir lie. aitrùs (dėl reikšmės perkėlimo žr. tekste).
Šaltinis:
Moszyński 1957, 298–299
Antraštė:
aitrùs
Reikšmė:
kartus, skausmingas, aštrus
Straipsnelis:
žr. aisus
Šaltinis:
Karaliūnas 1992b, 217–221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas