Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
akéivai
Reikšmė:
pasirodymas akyse nebūtų dalykų, daiktų, akių apgaulė, burtai, monai (Anblick, Ausgelassenheit, Scherz)
Straipsnelis:
Rodos, E. Frenkelio žodyne pateiktą lie. akéivai galime ir kitaip aiškinti. Į priesagą -eivo- panašią priesagą -ivo- regime slov. adj. b(r)ezočivý, prezočivý ‘įžūlus, frech’, kuris remiasi oko ‘akis, Auge’. Atrodo, kad lie. ir slov. žodžių reikšmes galime susieti. Pirmykštė slov. dūrinio reikšmė man neaiški; kitur nieko panašaus nefiksuojame. Forma očivěstъ, le. oczywisty ‘akivaizdus, offenbar’ (su *věstъ ir *vistъ < *veid- ‘matyt, sehen’) čia nepriskirtina.
Šaltinis:
Machek 1959a, 160

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas