Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
akýlas
Straipsnelis:
Lie. akýlas ‘aufmerksam’ turėtų būti darinys iš i-kamieno dviskaitos (lie. akì, sl. oči, gr. ὄσσε < *ʕʷokʷ-i-ʔ). Tai galėtų būti l-darinys *ʕʷokʷ-iʔ-l-o-. Žr. E. P. Hamp, Word 9, 1953, 135–141; Ricerche Linguistiche 6, 1974, 231–235; KZ 97, 1984, 197–201; HS 106, 1993, 305–306 dėl ide. daiktavardžių klasės su cāsūs rēcti su *-H, cāsūs obliquī su *-n- ir darinių formantu *-l- (plg. šiuo atveju s. i. ákṣi-, av. aši-, lo. oculus < *okʷalos < *ʕʷokʷ(H)-l-o-, gr. ὀφθαλμός < *ʕʷokʷts(H)-l-mó-).
Šaltinis:
Hamp 1995a, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas