Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
alaušaĩ
Reikšmė:
vietos, kur daug vandens
Straipsnelis:
Slavėdamas lietuvių dvibalsis iau br. (bei kitų slavų) šnektose turi atliepą ë/e. Br. алёс ‘pelkėtos pievos; balos; klampynės; krūmokšniais apaugusios šaltiniuotos vietos’ kildinama iš lie. alaušaĩ ‘vietos, kur daug vandens’. Esama bandymų алёс sieti su lie., la. alksnis arba su la. alots (< avots < avants) ‘šaltinis’, tačiau abu šie bandymai nėra fonetiškai pagrįsti. Br. алёс kildinimas iš alaušaĩ nėra fonetiškai visiškai nuoseklus, nes slavėdamas lie. au vietoje laukiamo o yra davęs atliepą ё. Vadinasi, prieš -au- einantis priebalsis l žodžio slavėjimo metu buvo suminkštintas, todėl naujai susidaręs iau dėsningai galėjo išvirsti į ё.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 70–71

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas