Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãlava
Reikšmė:
Geltkuh
Straipsnelis:
[Aptariami skitų skoliniai slavų kalbose; pateikiami spėjami skoliniai (su l < skitų l = s. persų, av., oset., sl., bl. d, s. i. d, dh < ide. *d, dh) iš skitų į slavų kalbas, taip pat iš dalies į baltų ir germanų] Sl. *(j)alovъ ‘gelt’ < skitų *ālava- ‘zum Essen’, į *al- < *ad- ‘essen’; dėl u-kamieno plg. n. av. *āδū, sogdų ''dwk ‘Getreide’, skitų *ālū-δana- ‘Getreidewein’. Tai yra gyvulininkystės terminas, plg. s.-kr. jalovica ‘Schlachttier’, lie. ãlava ‘Geltkuh’ su perkeltine reikšme olaus ‘užkietėjęs viengungis’.
Šaltinis:
Лома 2000, 347

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas