Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áldinti
Reikšmė:
varyti laukan
Straipsnelis:
Lie. áldinti (iš A. Juškos žodyno) ‘varyti laukan’ arba áldyti ‘greitai varyti’ (K. Būga [РФВ LXVI, 241] áldyti gretina su gr. ἐλθεῖν) semantiškai bei savo garsiniu pavidalu artimiausiai turbūt siejasi su s. š. germ. elta ‘skubinti, persekioti’ (iš H. Falk, A. Torp, Wortschatz der germanischen Spracheinheit, Göttingen, 1909, 20).
Šaltinis:
Endzelīns DI III (1), 409
Antraštė:
áldinti
Reikšmė:
išvyti
Straipsnelis:
žr. aldėti
Šaltinis:
Duridanov 1969a, 15

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas