Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
aliái
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami la. asmenvardžiai su pirmuoju komponentu al-, kuris siejamas si lie. aliái, aliái víenas, plg. gr. αλλος ‘cits’, go. all ‘cits’.
Šaltinis:
Balode 2001, 10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas