Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
alkū́nė (elkū́nė)
Straipsnelis:
Pr. alkunis (alkūnis) E 110 ‘elboge’ : lie. alkúnė arba elkúnė, la. dial. ȩ̀lkūne², plg. taip pat woaltis ir woltis.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 174

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas