Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
alksn-ótas
Reikšmė:
Erlenwald
Straipsnelis:
Prūsų kalbos žodyje abskande EV 602 ‘Erle’ reikia suponuoti esant užrašytą an vietoj laukiamo na (t. y. vietoj alsknade) ir interpretuoti kaip /alksnāt-/, plg. lie. alksn-ótas ‘Erlenwald’.
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas