Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
al̃mė, al̃mės
Reikšmė:
pūliai
Straipsnelis:
Pr. *alm- atstatoma, remiantis tokiais vietovardžiais: Almoyn, Almoy, lie. Al̃mė, Al̃menas, Al̃majas, Almaja, la. Al̃mji ir kt. Siejama su lie. al̃mė, al̃mės ‘pūliai’, almėti ‘tekėti’, ‘sroventi’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 76–77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas