Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
alsdokas
Reikšmė:
kaklaraištis
Straipsnelis:
Plg. v. ž. halsdōk ‘t. p.’. Tai vokiškos kilmės žodis, plg. dabartinį vok. Halstuch < Hals ‘kaklas’ + Tuch (< *dōka) ‘skarelė’. Lie. alsdokas – labai reta forma, minima XVIII a. P. Ruigio žodyne (R 189). Dažnesnės yra šio žodžio formos, atėjusios per slavų kalbas: al̃strikas, álštukas, gálstikas, gálstukas, gálštukas. Iš vokiečių žodį alzduogs ‘t. p.’ gavo ir latviai (Sehwers, Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen vornehmlich über den deutschen Einfluss im Lettischen, Berlin, 1953, 2, 245).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 101

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas