Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
alsùs
Reikšmė:
alsinantis, varginantis; troškus, tvankus
Straipsnelis:
Lie. alsùs ‘alsinantis, varginantis; troškus, tvankus’ : ilsùs ‘ilsinantis, varginantis’. Su a laipsniu yra antriniai alsúoja (-ãvo, -úoti), álsėja (-ėjo, -ėti), alsìna (-ìno, -ìnti) ir al̃sas ‘ilsimas, nuovargis’, alsà ‘nuovargis; alsavimas’. ilsùs pamatuoja il̃sta (il̃so, il̃sti), ìlsi, il̃si (-ė́jo, -ė́ti) ‘pavargus nuo darbo stovėti’. Vokalizmo izoliuota padėtis ir daug platesnis vartojimas leidžia senesniu laikyti variantą alsùs.
Šaltinis:
Vanags 1994, 41

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas