Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
altõrius
Straipsnelis:
Pr. altari ‘altorius’. Žodis skolintas iš vokiečių (< lo. altāre, plg. la. altaris; lie. altõrius, altarius iš le. ołtarz arba br. олтáрь (žr. Skardžius, Die Slavischen Lehnwörter im Altlitauischen, Tauta ir žodis VII, Kaunas, 1931, 28).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 79
Antraštė:
altorius
Straipsnelis:
Morfologinėje slavizmų integracijoje svarbus galinis priebalsis: slavų (br.) – C̑, (le.) -C → slavizmų -is, -ius (vyr. g. ): altorius (le. ołtarz, br. алтáрь). Jis paskolintas jau po XII a.
Šaltinis:
Voitkevič 2010, 248–249

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas