Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
alyvnyčia
Straipsnelis:
Į s. lie. kalbą buvo paskolinti slavizmai alyvnyčia < le. oliwnica : alyva < le. oliwa ar r. олива; vynyčia < br. винница ar le. winnica : vynas < br. вино (Skardžius 1931, 84), o tada priesaga -nyčia abstrahuota ir imta darytis vedinių iš savų žodžių, plg. varpnyčia. Iš skolinio bažnyčia (br. божница resp. божьница ar s. le. bożnica) priesaga negalėjo būti abstrahuota, nes nepasiskolintas pamatinis žodis. Produktyvi ši priesaga netapo, pasak Robinsono (1976), DLKŽ yra tik trys žodžiai bažnýčia, koplýčia, seklýčia – visi skoliniai. La. kalboje ši priesaga turėjo kitokią „istoriją“ ir tapo produktyvi.
Šaltinis:
Range 1994, 222

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas