Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
amatas
Straipsnelis:
Ide. kalbose nėra paveldėtų giminiškų žodžių grupės, kurioje žodžiai reikštų ‘amatas apskritai’ ar kokį konkretų amatą ar amatininko pavadinimą, išskyrus gr. τέκτων, skr. takṣan-, av. tašan-, kurie atspindi ide. žodį reikšme ‘statytojas’ ar ‘dailidė’. Žodžiai, reiškiantys amatą apskritai, paprastai yra bendrašakniai su žodžiais ‘darbas’, ‘talentas’, ‘užsiėmimas’ arba net sutampa su jais. Lie. amatas, la. amats < v. v. ž. am(m)et ‘vieta, pareigos’ giminiškas s. v. a. ambahti ‘paslauga’ : s. v. a. ambaht ‘tarnas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 583

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas