Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ánčiabalis
Reikšmė:
утиное болото; bala, kur antys esti
Straipsnelis:
R. анчу́тка, анчи́бал ir pan. ‘velnias ir pan.’ laikytini baltizmais. Tikslus анчи́бал atitikmuo būtų lie. ánčiabalis ‘утиное болото; bala, kur antys esti’, plg. lie. ántis (ir daug pavyzdžių su anč-) ir balà (la. bala, pr. pavadinimai Balowe, Balyngen ir pan.). R. анчу́тка sietinas su lie. ančiū́tė, ančiùkas (plg. ančiõkas LKŽ I 132). Tačiau gali būti ir dvikalbė tautologija: анч & утка.
Šaltinis:
Топоров 1973, 36–37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas