Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ánžuolas
Reikšmė:
ąžuolas
Straipsnelis:
[o vietoje /ū/] galbūt ir […] pr. ansonis E 950 ‘ąžuolas’, jei iš *anzūnis (lie. dial. ánžuolas).
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 310 išn. 5
Antraštė:
anžuolas
Straipsnelis:
žr. ąžuolas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 93
Antraštė:
ánžuolas
Straipsnelis:
žr. aužuolas
Šaltinis:
Otrębski 1970c, 213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas