Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
áncugas, áncūgas
Reikšmė:
kostiumas
Straipsnelis:
Plg. vok. Anzug ‘kostiumas’. Vokiškos kilmės žodis, plg. vok. anziehen ‘apvilkti’ (Kluge EWD, 26–27). Lie. áncugas buvo žinomas Mažojoje Lietuvoje, pasitaiko kai kuriose Suvalkijos vietose, jį vartoja vakarų žemaičiai (Janavičienė, Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai, Vilnius, 1992, 83; Vaičiulytė, Klaipėdos šnektos žodynas (valstiečių buitiškoji leksika), VU diplominis darbas, vad. dr. V. Vitkauskas, Vilnius, 1977, 119). Šį skolinį turi ir latviai, plg. la. ancuks ‘t. p.’ (Reķēna, Amatniecības leksika dažās Latgales dienvidu izloksnēs, Rīga, 1975, 465).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 101

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas