Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
angà
Straipsnelis:
Lie. angà iš pradžių turbūt yra buvęs olos ar tarpeklio skylė, kiaurymė. Jeigu taip yra iš tiesų, tuomet minėtas lie. žodis gali būti kildinamas iš šaknies ang- ‘lenkti, linkti’ (iš jos kilęs s. sl. ǫglъ ‘kampas’, s. v. a. ancha ‘sprandas’ ir kt., žr. Walde Pokorny I, 61). Ta pačia ang- ar sinonimiška šaknimi ank- (žr. Walde Pokorny I, 60) gali būti pamatuotas ir lie. ánkštis, nes daugelio augalų ankštys yra išlenktos formos.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 306
Antraštė:
angà
Straipsnelis:
Alb. ankth m. ‘pikta dvasia, košmaras’ nėra nei nëkój, rëkój ‘vaitoti, skųstis’, nei lo. animus, gr. ἄνεμος ‘vėjas’ atitikmuo, bet greičiau lo. angustus ‘siauras, ankštas’, angor ‘angina, ilgesys’, gr. ἄγχω ‘suspausti, sugnybti’, vok. eng ‘siauras’; dėl reikšmės plg. pranc. angoisse, it. angoscia. Jo artimiausias alb. atitikmuo yra alb. angësht ‘siauras’, kurį W. Cimochowskis susieja su lie. angà.
Šaltinis:
Çabej 1960, 87

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas