Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
angu
Reikšmė:
arba
Straipsnelis:
[Kalbama apie ide. alternatyvinius jungtukus.] Galima tarti, kad prabaltų kalboje alternatyvinio jungtuko funkciją vaidino klausiamasis an, iš kurio kilo savarankiškai sustiprinti pr. anga ‘arba’ ir lie. angu ‘t. p.’ [plg. Fraenkel LEW, 10]. Rytų baltų inovacija yra lie. tarminiai jeib, jeb ‘arba’ ir la. jeb ‘t. p.’ [plg. Endzelynas, Baltų kalbų garsai ir formos, V., 1957, 541]. Tarpinė čia buvo santykinė-klausiamoji, o gal ir santykinė, reikšmė, plg. lie. jei ‘jeigu’, la. ja ‘t. p.’. J. Endzelynas [Endzelynas, Baltų kalbų garsai ir formos, V., 1957, 229] abu jungtukus jungia su santykinio įvardžio jo- kamienu.
Šaltinis:
Bednarczuk 1965, 170
Antraštė:
angu
Reikšmė:
arba
Straipsnelis:
Pr. anga 43₃₂, ₃₃, ₃₄, 45₁ ‘ar’ : lie. angu, lo. an, go. an ir gr. ἄν (dalelytės), žr. Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, Göttingen, 1910, 300 ir literatūrą, pateiktą Walde, Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 1938, I, 44; dėl -ga plg. s. sl. -ГО, -ЖЕ ir skr. gha, atitnkamai gr. γε (dial. γα), go. -k žr. Walde Pokorny I, 541.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 175
Antraštė:
angu
Reikšmė:
ar
Straipsnelis:
Pirmąjį sluoksnį sudaro tokie tarminiai arm. žodžiai, kurie Grabare neturi paralelių, t. y. jie nurodo tam tikras ide. šaknis, kurios Grabare neišlaikytos: an ‘ar’ (ide. *an; plg. lie. an-gu ‘ar’).
Šaltinis:
Djahukian 1985, 152
Antraštė:
angu
Reikšmė:
ar, arba
Straipsnelis:
žr. gu
Šaltinis:
Lühr 1995, 121–123

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas