Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ãniolas
Reikšmė:
angelas
Straipsnelis:
Pr. angol ‘angelas’ tikriausiai yra kilęs iš le. anioł (jeigu ng žodyje angol perteikia n’), plg. lie. ãniolas, ãnialas, anielas. Yra ir kita versija – iš s. le. angioł (kaip ir lie. angiolas). Kartu su angol plg. skolinius iš v. v. a. engel – pr. engels kaip ir la. eñģelis ar estų engli.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 87

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas