Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ankštiraĩ
Reikšmė:
lervos, kirmėlės
Straipsnelis:
Pr. anxdris E 775 ‘žaltys’ turbūt reikia skaityti ankstirs, plg. lie. ankštiraĩ ir la. (kuršių?) anksteri ‘lervos, kirmėlės’; manau, kad bl. *ankstiras ko gero atsirado kontaminacijos būdu iš formos, kuriai atliepia s. v. a. angar ‘Kornwurm’, r. угорь ‘ungurys’, pr. angurgis ir kt. (žr. Walde Pokorny I, 64), bei antrosios dalies, kurią reprezentuoja lie. (su antriniu k) inkstiras resp. inkštiras ‘Trichine’ (iš lie. insčios ‘viduriai, dūbliai’).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 177

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas