Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
anrẽkui
Reikšmė:
antai
Straipsnelis:
[Kalbama apie deiktikų ve, vei, va, vo darybos būdus:] 6) an(a), va + re + kuranrẽkuranrẽkui (plg. aplinkui), varẽkur, plg. Anrẽkui jau dalgę kliuoksi (Tverečius).
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas