Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
añt, antà
Reikšmė:
auf, für, nach-hin
Straipsnelis:
[Arm.] ənd: prielinksnis, susijęs su įvairiais linksniais ir plačios semantikos: ‘vietoj ko, su, dėl, už, po, prie, prieš, linkui, priešais’. [Lit.:] Hübschmann, Armenische Grammatik, Leipzig, I, 1897, 447; Walde Pokorny I, 65t.; Walde Hofmann, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, I, Heidelberg, 1938, 53; Feist, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache, Leiden, ³1939, 46; Finck, KZ XXXIX, 501t.; Brugmann, Grundriß, der vergleichenden Grammatik der idg. Sprachen, Straßburg, II² 2, 802t.; Pokorny IEW, 48t.; Adjarian, Armenisches Wurzelwörterbuch II, 1926, 1037tt., VII, 130. […] Šio žodžio giminaičiai veikiausiai yra s. i. ánti adv. ‘priešais, prieš save, arti, šalia’, prielinksniai gr. ἀντί ‘atsižvelgiant į, priešais, prieš, už, dėl, vietoj ko’, lo. ante ‘prieš’, go. and (su acc.) ‘išilgai, virš, per, ant’, prieveiksmis go. anda-nemeigs ‘ἀντεχόμενος’, and-bindan ‘atrišti’, ags. ant-, s. v. a. ant-, int-, v. v. a. ant-, ent- (plg. n. v. a. Antwort [‘atsakymas’], ent-binden [‘atleisti’]), lie. añt, s. lie. antà (su gen.) ‘auf, für, nach-hin’ čia dar priklauso ir het. hant- ‘pirmasis puslapis’, hanterri ‘pirmasis, priešakinis’ (plg. Lohmann, IF, LI, 323t.) […]. […] Jokia kita kalba, palyginus su arm., neturi tiek daug įvairių šio prielinksnio [272] reikšmių. Turbūt teisinga manyti, jog į arm. ənd susiliejo daug garsiškai panašių prielinksnių: Meillet, MSL XII, 429; Finck, KZ XXXIX, 501t. Tačiau dėl to nereikėtų arm. formos ənd apskritai atskirti nuo ide. *anti, *anta.
Šaltinis:
Solta 1960, 271t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas