Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
anta
Reikšmė:
ant
Straipsnelis:
[Recenzuojama A. Valeckienės knyga.] Vienas kitas jos [autorės] teiginys kelia šiokių tokių abejonių, bent nepakankamai pagrįstas, pvz., anta ‘ant’ kildinimas’ iš an-ta (p. 201).
Šaltinis:
Zinkevičius 1988b, 216
Antraštė:
anta
Reikšmė:
ant
Straipsnelis:
-a galūnės lokatyvas *h₂ant-a matyti gr. ἄντα, s. lie. anta Mž ‘ant’ greta *h₂an-t-i.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas